Fortsatt utebliven kompensation till kollektivtrafiken och SJ slutar köra regionaltåg i Mälardalen.

08-Nytt har vid ett flertalet tillfällen skrivit om att coronapandemin slagit hårt mot kollektivtrafiken i Stockholms län. Staten har ställt krav på att regionerna ska upprätthålla kollektivtrafiken trots att antalet resenärer minskat. Det har i sin tur inneburit högre kostnader och lägre intäkter. Staten har lovat full ekonomisk kompensation till regionerna, men kompensationen har uteblivit.

15,8 miljarder i minskade intäkter

Under 2021 förväntas kollektivtrafikens biljettintäkter minska med 8,6 miljarder kronor. Det visar Svensk Kollektivtrafiks och SKR:s senaste prognos över de regionala kollektivtrafikmyndigheternas biljettintäktsförluster. Det innebär att kollektivtrafiken räknar med en intäktsförlust på totalt 15,8 miljarder kronor under 2020 och 2021. Regeringen och samarbetspartiernas coronastöd till kollektivtrafiken uppgår till totalt 5 miljarder kronor (3 miljarder 2020 och 2 miljarder 2021).

SJ slutar köra i Mälardalen: Ett hyckleri

Under fredagen meddelade det statliga bolaget SJ att de tänker sluta trafikera regionaltågen i Mälardalen. Detta meddelade DN/TT tidigare under dagen. Bakgrunden är att även SJ drabbats av stora intäktsförluster under pandemin. Staten vill att regionerna, som ännu inte erhållit full kompensation för uteblivna intäkter, ska finansiera intäktsbortfallet.

Trafikregionrådet Kristoffer Tamsons (M) säger till DN att statens beslut kommer att få allvarliga konsekvenser för hela Mälardalsregionen.

– En stor del av pendlingsmöjligheterna för dem som behöver pendla över länsgränserna skulle mer eller mindre försvinna. Det skulle innebära att möjligheterna att leva och bo i Mälardalen kraftigt skulle försämras, säger han.

På Facebook skriver Kristoffer Tamsons att det är anmärkningsvärt att statens eget tågbolag agerar på detta sätt. Vidare anser han att det är än mer anmärkningsvärt att regeringen sent under torsdagen inskärpte kraven mot regionerna (inklusive Stockholm) att upprätthålla kollektivtrafiken, utan ekonomisk kompensation. Staten pekar alltså finger mot regionerna samtidigt som man genom sitt ägande av SJ agerar i strid mot det man själva säger, skriver han på Facebook.

Även Socialdemokrater i Sverige är kritiska

Infrastrukturminister Thomas Eneroths (S) partikamrater är mycket kritiska till att staten nu vill sluta köra regionaltrafik i Mälardalen.

Förhandlingar inleddes nyligen och pågår fortfarande, och vi upplever det som märkligt att SJ redan uppfattar dem som avslutade, skriver Monica Johansson (s), vice ordförande Mälardalstrafik i ett pressmeddelande. Hon är även regionstyrelsens ordförande i Region Sörmland.

Foto: Av: Stefan Nilsson / SJ AB