Flera S-styrda regioner har skickat patienter till Stockholm.

08-nytt har vid ett flertal tillfällen skrivit att Region Stockholm hjälpt Region Norrbotten att ge patienter vård i tid. Norrbotten är inte den enda regionen i Sverige som tagit hjälp av Stockholm.

Under sommaren har Stockholm erbjudit vård till 2400 patienter från andra regioner.  Elva regioner har skickat minst 100 patienter var under dessa tre månader. Flest kommer från S-styrda regionerna Södermanland och Västmanland (340 respektive 240 patienter).

Nytt mål för Karolinska: Första köfria universitetssjukhuset

Karolinska sjukhuset har satt upp som mål att de ska vara Sveriges första köfria universitetssjukhus till årsskiftet. Det är en hög målsättning, men medarbetarna på sjukhuset har överraskat. Förra året utförde sjukhuset mer vård till stockholmspatienter än vad regionen beställt, hela 102,1 procent. Även antalet slutenvårdskontakter och kontakter inom öppenvården var högre än innan pandemin.

Stockholm fortsatt Sverigebäst

Tillgängligheten i vården i Stockholm tillhör fortsatt rikstoppen. Under maj respektive juni fick 9 av 10 patienter en medicinsk bedömning i primärvården inom tre dagar. 88 procent fick ett första besök inom specialistvården under 90 dagar och över 70 procent blev opererad eller fick en annan åtgärd inom vårdgarantins gränser. Motsvarande siffra för riket var 82 procent, 71 procent och 60 procent. En tidigare jämförelse visar att om alla regioner var lika bra på måluppfyllnad som Stockholm var 2020 skulle antalet som väntat för länge på operation minska med nästan 40 procent. Det motsvarar nära en kvarts miljon personer färre i vårdkö

Relaterade nyheter