Integritet och behandling av personuppgifter

08nytt värnar om personlig integritet och eftersträvar en hög nivå av dataskydd för de personuppgifter som behandlas hos 08-nytt. Här beskrivs hur vi arbetar med dataskydd. Samt, vilka rättigheter du har och hur du kan göra dem gällande.

Vad är en personuppgift?

Allt som direkt eller indirekt kan härledas till en fysisk person som är i livet omfattas av begreppet personuppgifter. Det handlar inte bara om namn och personnummer utan även om till exempel bilder och e-postadresser.

Vad är en behandling av personuppgifter?

Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna i IT-systemen, oavsett om det handlar om mobila enheter eller datorer. Det handlar om till exempel insamling, registrering, strukturering, lagring, bearbetning och överföring. I vissa fall kan även sådant som sker utanför IT-systemen ses som behandling. Det gäller när det är fråga om register.

Vem är ansvarig för de personuppgifter vi samlar in?

08nytt är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter på denna webbplats. Information om hur du kontaktar oss finns under rubriken Kontakta oss.

Externa länkar

På vår webbplats kan det förekomma länkar som, om du klickar på länken, leder dig vidare till webbsidor som vi inte kontrollerar. Dessa omfattas inte av denna integritetspolicy. 08nytt tar inte något ansvar för behandling av personuppgifter som sker utanför vår webbplats och det är därför viktigt att du noga informerar dig om hur personuppgifter behandlas på de sidor du besöker.

Vad har du för rättigheter som registrerad?

Rätt till tillgång (s.k. registerutdrag)

Vi är öppna och transparenta med hur vi behandlar dina personuppgifter och ifall du vill få en djupare insikt i vilka personuppgifter vi behandlar om just dig kan du begära att få tillgång till uppgifterna (informationen lämnas i form av ett registerutdrag med angivande av ändamål, kategorier av personuppgifter, kategorier av mottagare, lagringsperioder, information om varifrån informationen har samlats in och förekomsten av automatiserat beslutsfattande). Om du gör en begäran om tillgång kan vi behöva fråga om ytterligare uppgifter för att säkerställa en effektiv hantering av din begäran och att informationen lämnas till rätt person.

Rätt till rättelse

Om dina personuppgifter är felaktiga kan du begära att de rättas. Inom ramen för det angivna ändamålet har du också rätt att komplettera eventuellt ofullständiga personuppgifter.

Rätt till radering

Du kan begära radering av personuppgifter vi behandlar om dig om:

  • Uppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de har samlats in eller behandlats.
  • Du invänder mot en intresseavvägning vi har gjort baserat på berättigat intresse och ditt skäl för invändning väger tyngre än vårt berättigade intresse.
  • Personuppgifterna behandlas på ett olagligt sätt.
  • Personuppgifterna måste raderas för att uppfylla en rättslig förpliktelse vi omfattas av. 

Tänk på att vi kan ha rätt att neka din begäran ifall det finns legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera vissa personuppgifter. Det kan också hända att behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk. Skulle vi vara förhindrade att tillmötesgå en begäran om radering kommer vi istället att blockera personuppgifterna från att kunna användas till andra syften än det syfte som hindrar den begärda raderingen.

Rätt till begränsning.

Du har rätt att begära att vår behandling av dina personuppgifter begränsas.

Rätt att göra invändningar mot viss typ av behandling

Du har alltid rätt att invända mot all behandling av personuppgifter som bygger på en intresseavvägning.

Hur hanterar vi personnummer?

Vi kommer bara att behandla ditt personnummer när det är klart motiverat med hänsyn till ändamålet, nödvändigt för säker identifiering eller om det finns något annat beaktansvärt skäl. Vi minimerar alltid användandet av ditt personnummer i så stor utsträckning som möjligt genom att, i de fall det är tillräckligt, istället använda ditt födelsenummer.

Hur skyddas dina personuppgifter?

Vi använder it-system för att skydda sekretessen, integriteten och tillgången till personuppgifter. Vi har vidtagit särskilda säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot olovlig eller obehörig behandling (såsom olovlig tillgång, förlust, förstörelse eller skada). Endast de medarbetare som behöver behandla dina personuppgifter för att vi ska kunna uppfylla våra angivna ändamål har tillgång till dem.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar aldrig dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för respektive ändamål.

Ändringar Mitt i kan komma att göra ändringar i denna integritetspolicy. Den senaste versionen finns alltid tillgänglig på www.08nytt.se

Om cookies

Vad är cookies?
En cookie eller ”webbkaka” är en liten textbaserad datafil som webbplatsen du besöker begär att få spara i din webbläsare. Denna fil innehåller information om exempelvis gjorda inställningar på en webbsida eller vid vilken tidpunkt du senast besökte webbsidan.

Många webbsidor använder sig av cookies för att kunna spara personliga inställningar och på så sätt ge dig en bättre service för varje gång du besöker sidan. Eftersom cookien skrivs av en webbsida och sparas på din dator är den endast läsbar då den kopplas ihop med webbsidan som skrivit cookien. Med andra ord är inte cookien skadlig för din dator och du kan alltid rensa din webbläsare från cookies.

Begreppet tredjepartscookie betyder att cookien kommer från en tredje part via webbsidan du besöker. Till exempel används dessa cookies av mätföretag för att mäta statistik och trafik på en specifik webbsida.

Hur använder 08nytt.se sig av cookies?
Cookies från 08nytt.se skickas från vår webbserver och sparas av din webbläsare. Anledningen till att vi använder oss av cookies är för att göra det enklare för dig att använda vår webbplats. Med hjälp av den lilla textfilen/cookien som sparas i din webbläsare får vår webbsida information om exempelvis hur du navigerat på sidan eller vad du tidigare sökt på. Utifrån detta anpassas sidan efter dig som användare.

På Medborgaren.se använder vi oss av olika mätverktyg för att ta fram statistik om trafiken på vår webbsida. Denna statistik används enbart för att upptäcka generella mönster i användandet av vår webbsida och för att genom detta kunna göra förbättringar. Statistiken innehåller aldrig någon form av personlig information.

Din IP-adress sparas aldrig i våra databaser som kan kopplas till ditt beteende på vår webbplats. Därmed kan denna information aldrig användas för att ta reda på din identitet. Det är enbart när du kommenterar en artikel, ett inlägg eller liknande via vårt kommenteringssystem som din IP-adress sparas av säkerhetsskäl.

På vår webbsida använder vi oss ibland även av så kallade tredjepartscookies från mätföretag. Dessa används för att göra trafikmätningar och marknadsundersökningar och på så sätt kunna förbättra funktionaliteten på Medborgaren.se.

Används tredjepartscookies för att kartlägga enskilda individer?

Nej, all information sparas helt anonymt. Tredjepartscookien kommunicerar via ett anonymt, krypterat ID-nummer, som inte går att koppla ihop med en dator. Det enda sättet att koppla samman informationen med en dator är om man har tillgång till både databasen och den enskilda datorn.

Tre anledningar till cookies

Underlätta för navigering och användandet av våra tjänster på webbsidan.
Föra statistik över användarantal och trafik.
Göra förbättringar och utveckla webbplatsen genom att förstå hur den används.

Tacka nej till denna tjänst

Du kan när som helst radera cookies från din hårddisk och webbläsare. Vårt bästa och enklaste tips för att ta reda på hur du kan göra detta är att besöka Googles support.


Här hittar du en steg för steg-guide för att radera cookies i alla de vanligaste webbläsarna.

I din webbläsare kan du också ändra inställningarna så att den inte tillåter cookies att sparas på din hårddisk. Genom att göra detta försämras dock funktionaliteten på vissa webbsidor och kan även göra en del innehåll och funktioner otillgängliga.

De flesta webbläsare har även stöd för ett så kallat ”inkognitoläge”. Om du aktiverar detta raderas alla cookies varje gång du stänger din webbläsare.

Mer information om cookies 08nytt.se följer de bestämmelser i lagen om elektronisk kommunikation som trädde i kraft den 1 juli 2011. Om du vill veta mer om cookies och reglerna kring dessa kan du besöka Kommunikationsmyndigheten PTS hemsida.