SL har haft igång trafiken under pandemin efter krav från staten. Det har inneburit stora intäktsförluster. S/MP-regeringen ger inte besked om full kompensation.

Följ 08-nytt på Facebook.

08-Nytt har tidigare skrivit om att coronapandemin slagit hårt mot kollektivtrafiken i Stockholms län. Trafiken har varit igång trots att antalet resenärer minskat. Därtill är det många resenärer som tjuvåker. Enligt SL har biljettfusket ökat med över 650 procent.

Intäktsförluster i hela landet

Utvecklingen med minskade intäkter är i stort sett likadan i hela landet. Värst drabbat är de stora regionerna. Sammanlagt har regionerna hittills haft minskade intäkter i miljardklassen. I Skåne har intäkterna minskat med över en halv miljard kronor under årets första sex månader. Västra Götaland prognostiserar 1 miljard i minskade intäkter.

Stockholm är värst drabbat

I Stockholm befaras intäktstappet vara cirka 4 miljarder kronor. Enligt trafikregionrådet Kristoffer Tamsons (M) att SL sedan mars har tappat i genomsnitt 100 miljoner i veckan på grund av att färre reser med kollektivtrafiken.

Vårens kompensation täcker inte intäktsförlusterna

I våras presenterade S/MP-regeringen ett riktat krisstöd till landets kollektivtrafik på 3 miljarder kronor. Men pengarna täcker enbart en liten del av intäktsförlusterna. Pengarna för vårens inräktsförluster har ännu inte betalats ut. Under tiden har intäktsförlusterna ökat.

Socialdemokraterna: Inga löften om mer kompensation till kollektivtrafiken

Något ytterligare stöd till kollektivtrafiken utlovades inte av infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) när riksdagen i veckan debatterade kollektivtrafikens ekonomi på grund av covid-19-pandemin, rapporterar Bussmagasinet.

Risk för neddragningar om kompensation uteblir

Till SvD säger Kristoffer Tamsons att intäktsbortfallet leder till en trafikskuld som kan innebära varsel, inställda linjer och nerdragen turtäthet. Samt, att det inte går att köra full trafik utan full kompensation för intäktsförlusterna.