Kampen för att minska smittspridningen av Coronaviruset är i en ny fas. Från och med i dag är och tills vidare är det förbjudet att anordna allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 500 deltagare. Även vården i Stockholm har ändrat sina rutiner.

Straffet för att bryta mot förbudet är böter eller fängelse i högst sex månader. Många har undrat varför regeringen avvaktat med att fatta beslut om begränsningar i mötesfriheten. Regeringen har möjligheter att begränsa mötesfriheten och demonstrationsfriheten. Men varje begränsning i grundlagen måste vara proportionerlig.

Jag vill undertrycka att det här är ett unikt beslut. Ingen svensk regering har någonsin använt den här möjligheten tidigare, sa justitieminister Morgan Johansson (S) under gårdagens pressträff.

Regeringen fattade sitt beslut efter inrådan av Folkhälsomyndigheten. Förbudet gäller hela landet och tills vidare.

Vården i Stockholm i stabsläge

Fyra av akutsjukhusen i Stockholms län befinner sig sedan några dagar tillbaka i stabsläge som en konsekvens av coronasmittan. Det finns en särskild grupp på varje sjukhus som aktivt följer händelseförloppet för att snabbt mobilisera resurser, samt göra nödvändiga prioriteringar. Stabsläget underlättar också samarbetet inom sjukhuset samt med Smittskydd Stockholm och Region Stockholms Regionala Särskilda Sjukvårdsledning.

Nya rutiner för att skydda de mest utsatta

I Stockholms län har omkring 2 700 personer provtagits och av dessa har 233 nu visat sig blivit smittade av viruset. Från och med nu koncentreras provtagning till de som redan är intagna på sjukhus och de som tillhör någon riskgrupp. Målen med de nya rutinerna är att minska smittspridningen, att skydda de som är mest sårbara och att skydda sjukhusmiljön. Personer som har tecken på luftvägsinfektion uppmanas att vara aktsamma (t.ex. stanna hemma under den sjuka perioden och vara noga med handhygien) för att inte utsätta andra för coronaviruset. Personer som behöver sjukvårdsrådgivning ombeds att ta kontakt med 1177.