Sjukvården i Stockholm planerar att skala upp antalet intensivvårdplatser i närtid för att möta det ökade antalet coronapatienter.

Det finns sammanlagt cirka 526 intensivvårdsplatser och 142 isoleringsrum i hela Sverige. I Stockholm finns cirka 90 intensivvårdplatser. Vården i Stockholm planerar att öka antalet intensivvårdplatser med 50% i närtid för att kunna vårda fler coronapatienter. Det beskedet gav Elda Sparrelid, chefläkare i region Stockholm i kvällens SVT Agenda.

Vi vet att vi kan utöka vår intensivvårdskapacitet inom befintliga intensivvårdsavdelningar med några enklare insatser till och börja med, sa Elda Sparrelid.

För att frigöra resurser till vård av coronapatienter och andra patienter i behov av intensivvård kan det bli aktuellt att skjuta upp planerad vård. Enligt Elda Sparrelid kan det även bli aktuellt att utöka antalet intensivvårdplatser genom att bygga upp storskaliga intensivvårdsavdelningar för coronapatienter på liknande sätt som gjorts i Italien.

Du kan titta på söndagens avsnitt av Agenda här.