För att möta antalet inlagda covidpatienter med anledning av smittoläget.

I våras lyckades vården i Stockholm att mer en tredubbla IVA-kapaciteten rejält för att vårda sjuka covid-patienter och ta hand om andra patienter som kräver intensivvård. Under de senaste veckorna har smittspridningen i Stockholm tagit fart. I förra veckan fattade Folkhälsomyndigheten beslut om lokala råd för Stockholms län.

Ökad smitta möts av utbyggd covidvård

Vården i Stockholm räknar med att se ett ökat behov av sjukvård under de närmaste veckorna. Jag har daglig kontakt med ledningarna för våra akutsjukhus och de arbetar på att expandera vården för att hela tiden ligga steget före och vara redo att ta hand om de stockholmare som behöver det, säger Björn Eriksson hälso- och sjukvårdsdirektör för Region Stockholm.

Håll nere smittspridningen för att freda vården

Det är hur du och jag agerar som spelar roll. Om vi tar ansvar kan vi tillsammans bromsa smittspridningen! Annars riskerar många bli svårt sjuka helt i onödan – och vården blir ännu hårdare belastad, skriver Irene Svenonius (M) finansregionråd på Facebook.

Sjukhus bygger ut antalet IVA-platser

DN kunde i helgen rapportera att samtliga av landets universitetssjukhus skalar upp antalet IVA-platser. På enbart Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge förbereder man 18 extra intensivvårdsplatser utöver de 43 som redan finns tillgängliga, skriver tidningen.

Fler platser för covid-sjuka på akutsjukhusen i Stockholm utökas. Inom den geriatriska vården öppnas också fler platser speciellt för äldre med covid-19. Sjuktransporter för personer med covid-19 smitta kommer att förstärkas.

Foto: Screenshot Region Stockholm