Sollentuna, Järva och Nacka är några verksamheter som V vill lägga ned vid en eventuell valvinst.

08-nytt har tidigare rapporterat om att Socialdemokraterna går till val på att lägga ned vårdcentraler och specialistvård samt vård gentemot äldre som bedrivs av fristående verksamheter i Region Stockholm. Aida Hadzialic har vid ett flertal tillfällen kritiserat de fristående vårdgivarna i Stockholm och har i budgetar föreslagit nedskärningar vilket innebär nedläggning av delar av vården i Stockholm.

Även V vill lägga ned fristående vårdgivare

Även Vänsterpartiet går till val på att stänga fristående verksamheter inom primärvården och vill kraftigt begränsa fristående utförare inom specialistvården samt stänga Sankt Görans sjukhus i dess nuvarande form genom återsocialisering.

Nu vill V lägga ned närakuter i Stockholms län

Nu tar Vänsterpartiet ett nytt ställningstagande. DN rapporterar att de vill lägga ned alla närakuter som inte är anslutna till ett akutsjukhus. Strax innan pandemin bröt ut och påverkade vården skrev vi på 08-nytt att trycket på akuten minskade i Stockholms län. Den bakomliggande orsaken då var att fler stockholmare hittade till närakuterna.

På en närakut kan man söka vård årets alla dagar mellan 08:00 och 22:00 och är ett
uppskattat komplement till akutsjukhusen för både barn och vuxna. Det kan handla om
misstänkta frakturer, hjärnskakningar och sårskador. Närakuterna avlastar akutsjukhusen
och flyttar vården närmare patienterna. De närakuter som inte är anslutna till en akutmottagning och som Vänsterpartiet vill lägga är Sollentuna, Järva, Nacka, Hötorget och Handen.

Foto: Screenshot Regionfullmäktige 23 mars 2022.

Relaterade nyheter