I dag inleddes vaccinationerna av anställda i kommunalt finansierad omsorg, både boende och hemtjänst i Stockholm. I morgon kommer även vaccineringen av anställda i Stockholmsvården att inledas. Detta kommer att göras parallellt med att äldre på vård- och omsorgsboenden fortsätter. Totalt har nästan 31 000 doser vaccin skickats ut till Region Stockholm.

Vaccinationen av vissa vårdanställda är i enlighet med principerna från Folkhälsomyndigheten om en överlappande vaccination av olika grupper, det vill säga såväl boende inom äldreomsorg, hemtjänsttagare, anställda i omsorgerna och anställda i sjukvården. 

-Detta för att säkerställa att kunna bemanna den akuta och nödvändiga vården. Ytterst handlar det om att personal i kritisk vård inte själva ska bli sjuka i covid-19, säger Iréne Svenonius, finansregionråd i Region Stockholm.

Inom sjukvården blir det respektive verksamhetets ledning som ska besluta om vilka personalgrupper som ska erbjudas vaccination först för att kunna upprätthålla den vård som behövs för patienter med covid-19.

-Det är inte bara på sjukhusen, utan kan också gälla ambulanssjukvård och andra ställen också. De olika vårdgivarna kommer att få göra bedömningar i vilken ordning som vaccinationerna ska göras just hos dem, säger Anna Starbrink till Dagens Nyheter.

Totalt totalt har 30 900 vaccindosor levererats till vårdgivare som sköter vaccinationen.

Foto: Unsplash.com