Stark kritik mot regeringens bristande styrning och handlingskraft

TV4-Nyheterna har med hjälp av källor inne på regeringskansliet kartlagt regeringens pandemihantering. Bland annat framkommer det att regeringen varit passiv trots att den haft kännedom om lägesbilden, bland annat om läget i hälso- och sjukvården. I inslaget framkommer det att regeringen den 6 februari 2020 fick en lägesbild om sjukvårdens försörjning av skyddsutrustning, men det dröjde över en månad innan Socialstyrelsen fick ett nationellt ansvar att skaffa mer. Den 16 januari slog Folkhälsomyndigheten fast att äldre är extra utsatta för risk, men först den 30 mars infördes ett nationellt besöksförbud på äldreboenden.

Lång startsträcka för testning

Regeringen har vid ett flertal tillfällen kritiserats för att den initialt inte var intresserad av att få igång storskalig testning mot Covid-19. Den 28 februari slog WHO fast att det går att stoppa viruset genom att testa och isolera. Men det dröjde till maj innan regeringen satte upp ett mål om 100 000 tester per vecka. Landets regioner hade först ansvar för inneliggande patienter och vissa medarbetare. Staten skulle ta ansvar för allmän provtagning av befolkningen, men arbetet drog ut på tiden. Den breda testningen i gång på allvar efter att regionerna fick det fulla ansvaret.

Läs mer: Dokumentet: S-regeringen har ansvar för testning av allmänheten

Inte första gången regeringen är passiv

I inslaget på TV4-nyheterna framkommer det att regeringen har en historia av att vara passiv vid större nationella kriser. Detta exemplifieras med tsunamikatastrofen 2004, flyktingkrisen 2015 och skogsbränderna 2018. Sverige har letts av en S-regering vid samtliga tre kriser.