Socialminister Lena Hallengren (S) har gett många olika besked om vems ansvar diverse åtgärder för coronapandemin skulle vara. Å ena sidan menar hon att Hallengren själv är ansvarig för den övergripande sjukvården i Sverige, å andra sidan menar hon att regionerna är det. Hallengren påstår också att regeringen har varit mycket effektiv och handlingskraftig i sitt agerande samtidigt som hon menar att riksdagen har blockerat regeringens arbete. Det har givits motstridiga besked om vem som ansvarar för vad.

Lena Hallengren har många gånger på Twitter och i andra forum slagit sig för bröstet när det kommer till regeringens hantering av coronapandemin. Exempelvis har hon nämnt att Sverige slagit rekord i testning för covid-19. Samtidigt har hon även sagt i en intervju i Uppdrag Granskningatt regeringen inte ansvarar för testningen.

Bild: Lena Hallengrens twitter och Uppdrag Granskning (SVT)

Vems ansvar var det då?

Under våren var det, enligt många, ett testhaveri där man inte kom igång med testningen för covid-19. Det gällde samhällsgrupperna 3 och 4 – där regionerna menade att det skulle ske utanför deras sjukvårdsuppdrag medan Lena Hallengren och regeringen menade att det visst var regionernas ansvar. I en intervju i våras påstådde Hallengren att regionerna ljög.

Kort därefter kunde man reda ut vem som ansvarade för testning av grupp 3 och 4. Det var som regionerna hade påstått – testningen ske utanför regionernas sjukvårdsuppdrag. Det var ett dokument från Hallengrens egna myndighet, Folkhälsomyndigheten, som tydligt hade redovisat hur testningen av grupp 3 och 4 skulle ske utanför regionernas sjukvårdsuppdrag. Lena Hallengren hade ingen kommentar till saken i fråga.

Bild: Folkhälsomyndighetens dokument

Fortsätter skylla ifrån sig

Trots att Lena Hallengren har hamnat i blåsväder för att förskjuta sig sitt ansvar som socialminister, både i våras och nyligen i Uppdrag Granskning, fortsätter hon. I en intervju till TT beklagar Hallengren sig över att ha riksdagen ska ha hindrat regeringen att agera kraftfullt. Hon hänvisar till den så kallade krislagen som regeringen tog initiativ till. Riksdagen sa dock ja till lagen efter vissa förbättringar efter bland annat Lagrådets granskning. Lagen klubbades igenom och upphörde den sista juni utan att ha använts av regeringen.

Ett konsekvent urskuldande

Trots att regeringen påstår sig ha olika ansvar beroende på hur bra eller dåligt det går är de konsekventa i att skylla ifrån sig.

” Regeringen säger att problemen i äldreomsorgen helt var kommunernas fel – trots att regeringen dröjde med besöksförbud och glömde kommunernas behov av skyddsmateriel.

Regeringen påstår att haveriet med testningen under våren var regionernas fel – trots att den statliga nivån aldrig kom igång med den breda provtagning som staten skulle ansvara för enligt regeringens egen teststrategi.

Regeringen skyller sin egen passivitet antingen på den svenska förvaltningsmodellen eller på riksdagen – trots att regeringen i en pandemi har flera lagliga verktyg att agera självständigt och att riksdagen alltså i våras sköt till extra verktyg när regeringen bad om det.” säger Moderaternas partisekreterare Gunnar Strömmer i ett Facebookinlägg.

Foto: Montage.