En ny granskning av sjukvården i Sverige gjord av SVTs Uppdrag granskning visar att vården i Region Stockholm är bäst när det gäller tillgängligheten. Den starka ställningen har hållit i sig trots pandemi.

Debatten om vården i Stockholm kommer att sannolikt ta ny fart. De kommande veckorna gör Uppdrag granskning ett reportage om vården i Sverige i tre olika delar. Det hela avslutas med en särskild ranking av vården i Sverige. Den sammanfattande rankingen visar att Region Stockholm de senaste fem åren toppat Sverige när det kommer till tillgänglighet i vården. På andra plats återfinns Region Halland.

Källa: Uppdrag gransknings ranking över samlad tillgänglighet i Sverige.
Öppenhet gentemot andra är en faktor

Det som går igen i både Region Stockholm och Region Halland är att båda regionerna har utvecklade valfrihetssystem med samverkan med andra vårdgivare än offentligt drivna. Det har inneburit att det finns ett flertal vårdgivare för patienter och medarbetare att jämföra och välja mellan. Frågan om valfrihet och fristående vårdgivare är en het politisk potatis i Stockholm. Där Socialdemokraterna går till val på att lägga ned bland annat flera hundratals fristående vårdgivare och återta Sankt Görans sjukhus trots att sjukhuset håller hög kvalitet och är en av de bästa sjukhusen i hela landet. Något som 08-nytt skrivit om tidigare.

Trots Stockholms topplacering är jag inte nöjd innan alla vårdköer i regionen är borta. Mitt fokus ligger därför på att beta av vårdskulden och öka tillgängligheten ännu mer, skriver finansregionrådet Irene Svenonius (M) på Facebook.

Stark inledning på det nya året

Den positiva trenden när det gäller tillgängligheten till vården i Stockholm har även hållit i sig under årets första veckor. Enligt ny statistik fick 94 procent av patienterna i Stockholm medicinsk bedömning i primärvården inom tre dagar under februari. Motsvarande siffra för riket i helhet var 83 procent. 85 procent av patienterna i Region Stockholm fick ett första besök i den planerade specialiserade vården inom 90 dagar. Motsvarande siffra för riket var 68 procent. Om alla regioner var lika bra på måluppfyllnad som Stockholm var 2020 skulle antalet som väntat för länge på operation minska med nästan 40 procent. Det motsvarar nära en kvarts miljon personer färre i vårdkö.

Tillgänglighet i Stockholm februari 2022

Foto: Väntetider i Vården.

Relaterade nyheter