Senfärdig, undermålig och otillräcklig. Så beskriver coronakommissionen Sveriges hantering av pandemin i sin andra delrapport. Enligt rapporten kunde regeringens åtgärder inte begränsa smittan.

Dessutom får regeringen kritik för att ha väntat för lång tid för att säkra skyddsutrustning, och lyfter Region Stockholm som ett gott exempel på hur man borde ha gjort.

När coronaviruset fick fart under våren 2020 blev det genast hög efterfrågan på skyddsutrustning i Sverige och i världen och de lager som fanns tog slut på bara några dagar.

Bristen på skyddsutrustning gjorde att vårdpersonal, främst i kommunerna, tvingades jobba utan korrekt utrustning.

Saknade initiativ i sex veckor

Redan i slutet av januari fick regeringen information om att Sverige kunde drabbas av en allvarlig kris. Informationen kom från både Folkhälsomyndigheten och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

Först den 16 mars gav regeringen uppdrag till Socialstyrelsen att säkra tillgången till skyddsutrustning.

De sex veckorna som gick från att information kom till regeringen till att de gav uppdraget till Socialstyrelsen uttrycker coronakommissionen som ”förlorad tid”. Regeringen tog sig heller inte något initiativ för att få information om hur läget för skyddsutrusning såg ut i kommunerna.

Lyfter Stockholm som bra exempel

Coronakommissionen slår fast att Socialstyrelsen inte var bäst för jobbet att upphandla skyddsutrustning. I stället borde uppdraget ha gått till en myndighet mer erfarenhet av just stora upphandlingar. Eller en modell som Region Stockholm använde sig av:

”Ett möjligen ännu bättre – eller i vart fall kompletterande – alternativ hade varit att tillgripa okonventionella lösningar, exempelvis att medverka till ett nationellt Command Center liknande den modell som Region Stockholm etablerade,” skriver författarna i rapporten.

Kommissionen lyfter också fram att många regioner och kommuner har ansträngt sig för att köpa in egen skyddsutrustning. Många lyckades bra i det jobbet tack vare ”ett beundransvärt driv, idérikedom och engagemang.

Mer beredskap nödvändig i framtiden

Sveriges beredskap behöver vara mycket bättre inför nästa kris. Det gäller både lagerhållning och inköp av nödvändiga produkter på nationell nivå.

Relaterade nyheter