Under förmiddagen den 22 mars fattade Region Stockholm i samarbete med Försvarsmakten ett beslut om att bygga upp ett komplett fältsjukhus inklusive intensivvårdsplatser vid Stockholmsmässan i Älvsjö. Arbetet har redan påbörjats.

Beslutet är i en del av Region Stockholms förberedelser att möta det ökade antalet coronapatienter. 08-Nytt har tidigare skrivit om att Region Stockholm har ökat antalet intensivvårdsplatser med 50 procent. Nu arbetar regionen tillsammans med försvarsmakten att utöka antalet intensivvårdsplatser. Sammanlagt, med tidigare fattade beslut, kommer antalet intensivvårdplatser i Stockholms län att öka med över 100 procent de kommande dagarna.

– Även om vi för närvarande har lediga intensivvårdsplatser vet vi att läget kan förändras snabbt. Vi vill hela tiden ligga steget före i vår planering. Vi fortsätter att hoppas på det bästa och planera för det värsta, säger hälso- och sjukvårdsdirektör Björn Eriksson.

Behovet av intensivvårdsplatser för patienter med Corona förväntas bli stort under kommande veckor. Enligt den senaste sammanställningen av Region Stockholm är totalt 661 personer smittade av Corona i Stockholms län. Totalt sju personer har hittills avlidit på sjukhus. Drygt 5 000 personer i Stockholm har provtagits för det nya coronaviruset