När fler ska vaccinera sig med dos tre höjer Region Stockholm kapaciteten. En ny vaccinmottagning i Älvsjö ska kunna ge upp till 15 000 doser per vecka.

Nyligen gav Folkhälsomyndigheten klartecken för en tredje dos vaccin till fler åldersgrupper. För att detta ska gå så snabbt och smidigt som möjligt ökar Region Stockholm kapaciteten för vaccinering.

Stockholmsmässan blir vaccinmottagning

Kapaciteten ska öka genom att öppna en stor vaccinmottagning i Stockholmsmässan i Älvsjö.

”Genom att öppna en större mottagning kan vi bättre möta upp det behov som nu finns,” säger Magnus Thyberg, vaccinationssamordnare Region Stockholm.

Vaccinmottagningen öppnar under vecka 50. Vid full bemanning ska man kunna ge mellan 10 000 och 15 000 doser per vecka. Tiderna kommer att vara bokningsbara.

Då får du dos tre

Det ska ha gått minst sex månader sedan du tog dos två för att få din påfyllnadsdos. Enligt Region Stockholm ska man räkan med att vaccinationen sker i samma åldersordning som tidigare.

Relaterade nyheter