När över 20 000 stockholmare besvarar frågor om sin upplevelse av primärvården så är den stora majoriteten nöjda.

En stor majoritet av stockholmarna är nöjda med vården. Det visar den senaste Nationella Patientundersökningen. Undersökningen genomfördes i slutet av 2019. Svarsfrekvensen har ökat. Förra året svarade över 20 000 Stockholmare på enkäten. Fler patienter upplever att de fått ett bra bemötande. 90,5% svarade att det var enkelt att ta sig till vårdcentralen. 75,3% svarar att de fick vård i rimlig tid. En förbättring jämfört med 2018.

Positiv utveckling i hela landet

Enligt Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har helhetsintrycket förbättrats nationellt. Det är framför allt upplevelsen av respekt och bemötande som har förbättrats. Patienterna upplever att de i större utsträckning blir bemött med respekt och värdighet.

Källa: Sveriges Kommuner och Regioner.

Utbyggnad av den nära vården

Sjukvården i Stockholm genomgår en stor förändring. Vården håller på att flyttas ut från akutsjukhusen till primär- och öppenvård. Målsättningen är att vården ska komma närmare medborgarna. De senaste veckorna har närakuter öppnats i Norrtälje, Hötorget och i Sollentuna. Södersjukhuset (Sös) arbetar för att få en närakut och sjukhusakut vid samma ställe. Syftet är att hjälpa patienter till rätt vårdnivå. Närakuterna har öppet klockan 8–22 varje dag året runt. Det finns tillgång till provtagning och röntgen. På närakuten kan vuxna och barn få vård för bland annat buksmärtor, akuta allergiska problem, sårskador och misstänkta frakturer.

Här finns närakuterna i Stockholms län

Fakta om Nationella Patientenkäten

Nationell Patientenkät är en av Sveriges största enkätundersökningar. Sedan 2009 deltar samtliga regioner i Nationell Patientenkät. Utvärdering av primärvården sker vart annat år. Arbetet samordnas av Sveriges Kommuner och Regioner.

Enkäten skickas ut till patienter som besökt en hälso- och vårdcentral under september månad. Svarsperioden var 17 oktober- 28 november 2019. Totalt har 100 583 personer, 15 år eller äldre som varit på ett läkarbesök, valt att besvara enkäten.

42 030 patienter har lämnat kommentarer.

Undersökningsföretaget Institutet för kvalitetsindikatorer, har genomfört undersökningen på uppdrag av samtliga regioner och landsting, under samordning av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).