Regionerna i landet har valt att göra på olika sätt med covid-19-testen. Region Stockholm var först ute med provtagning av antikroppar för allmänheten, samt är den enda regionen där invånarna inte behöver betala egenavgift.

För en månad sedan kom staten överens med Sveriges Kommuner och regioner, SKR, om ökad testning för covid-19. Överenskommelsen gäller både provtagning för pågående infektion (så kallade PCR-tester) och antikroppstester.

Region Stockholm erbjuder sedan mitten av juni både gratis antikroppstestning och PCR-test för sina invånare. Sedan dess har provtagningen gradvis skalats upp. Sammanlagt har det genomförts över 200 000 tester under de senaste veckorna.

Stockholm är en av två regioner som genomför provtagning av antikroppar

De flesta regioner startar provtagning av antikroppar för allmänheten efter sommaren. Hittills är det enbart invånare i Stockholms län och Uppsala län som kan provta sig både för pågående infektion och antikroppar.

Ingen egenavgift för Stockholmare

Det finns en möjlighet för regionerna att ta ut en egenavgift för provtagning av antikroppstester. I andra regioner får invånarna betala mellan 160 – 200 kronor i egenavgift för provtagning av antikroppar. Men, i Region Stockholm har de styrande beslutat att provtagningen ska vara kostnadsfri. Målsättningen är att kunna provta brett. I dagsläget finns en möjlighet att genomföra 50 000 antikroppstester per vecka.

Smittspårning är igång

Region Stockholm har återupptagit den aktiva smittspårningen på särskilda boenden. Genom kartläggning ska alla smittkedjor brytas med hjälp av regionens mobila provtagningsenhet och smittspårningsteam. Smittspårning utfördes i Stockholms i början av pandemin, men pausades när allmän smittspridning konstaterades. Att smittspårningen återupptagits beror på att smittan minskat i Sverige och att Folkhälsomyndigheten återigen ser över sina rekommendationer.