Sedan regionerna tog över ansvaret för provtagning av allmänheten har två tredjedelar av alla antikroppsprover tagits av vården i Region Stockholm. Nu meddelar vården att det finns gott om ledig tid kvar trots det höga intresset.

I juni tog regionerna över ansvaret för allmän provtagning av pågående infektion och antikroppar från staten. Sedan dess har det genomförts över 300200 prover nationellt. Av dessa har cirka 200 000 prover tagits i region Stockholm. Nu meddelar Region Stockholm att det finns gott om lediga tider kvar, för både för provtagning av pågående infektion och av antikroppar.

Det finns gott om lediga tider

Enligt regionen finns det 75 639 lediga tider som är möjliga att boka för att ta reda på eventuell tidigare sjukdom i covid-19. Förra veckan meddelade regionen att vården har en kapacitet att analysera uppemot 50 000 antikroppsprover per vecka. En förutsättning dock är att invånarna bokar tid. I dagsläget är efterfrågan större hos invånarna i Stockholms län att boka antikroppstid jämfört med tid för pågående infektion.

Antal prover av antikroppar sedan Vecka 25 – Vecka 29
Källa: Folkhälsomyndigheten och Region Stockholm
Fakta

Den 11 juni tecknade regeringen och SKR en överenskommelse om genomförande för ökad testning. Den 15 juni (vecka 25) inledde Region Stockholm som första region i Sverige storskalig testning av både pågående infektion och antikroppstestning.