För att trygga den nationella tillgången på läkemedel till hela Sverige under coronakrisen tar Region Stockholm nu ett nationellt ansvar.

En nationell överenskommelse för att säkra tillgång till kritiska läkemedel genom nationella inköp har tagits fram på initiativ av regionerna Skåne, Stockholm, Västra Götaland och Östergötland. Överenskommelsen utgår från Folkhälsomyndighetens prognos för totalt antal coronapatienter och innehåller en nationell lista över volymer för kritiska läkemedel som behövs för att kunna möta den pågående epidemin.

– I kristider måste vi arbeta tillsammans. Det är självklart för oss i Region Stockholm att ta ansvar och hjälpa hela Sverige med läkemedelsförsörjning. Nu är det framför allt Stockholmsregionen som drabbats först och hårdast av corona och covid-19, men snart kommer det till övriga delar av Sverige. Vi ska hjälpa varandra i regionerna, och vi litar på att staten täcker våra enorma corona-relaterade kostnader i efterhand, säger hälso- och sjukvårdsregionrådet Anna Starbrink (L).

Den totala kostnaden för att säkra inköp av läkemedel för hela Sveriges räkning beräknas uppgå till ca 450 miljoner och fördelas mellan regionerna utifrån befolkningsandel. Stockholms del av den totala kostnaden beräknas uppgå till ca 150 miljoner.

Läkemedelsdistributörerna Oriola och Tamro har samtidigt fått uppdraget att se över tillgängligheten på läkemedel på en övergripande nivå. De ska bistå regionerna med kommunikation, dialog, kartläggning och hantering i samband med regionernas nationella inköp.