I många delar av landet står patienter i flera månader långa köer till vård. Men i Region Stockholm har man lyckats så väl med att jobba bort kön till canceroperationer att man söker patienter från andra regioner.

Under våren byggde Region Stockholm och Karolinska sjukhuset upp operationskapacitet för att behandla cancer. Genom extra operationer på kvällar och helger har patienter fått högkvalitativ vård och köerna har opererats bort.

Resultatet? Kapaciteten är så hög att patienterna i Stockholm är för få. Därför letar regionen efter cancerpatienter att operera från andra delar av landet.

1 500 extra operationer innan jul

Under året har Karolinska sjukhuset jobbat på högvarv med att kapa operationsköerna genom extra operationer under helger. I augusti satte Region Stockholm målet med 1 000 extra operationer före jul. Målet är uppnått och nu satsar man på ytterligare 500 innan jul.

Miljardsatsning på korta köer

Genom särskilda satsningar från regionen om 1,4 miljarder kr för kökapning är nu cancerköerna till stor del bortarbetade.

”Avtalet för extra operationer har hittills gett goda resultat, och dessa åtgärder ska vi fortsätta med även nästa år så länge det finns köer kvar. Vi har en skyldighet att hjälpa alla patienter så snabbt som möjligt, det är dem vi är till för,” säger Tobias Nässén (M), vård och valfrihetsregionråd.

Avlastar andra regioner i landet

Pandemin har slagit hårt mot Sveriges regioner och många har behövt lägga om operationsverksamhet till andra insatser. Tack vare Karolinskas höga kapacitet inom canceroperationer kan de avlasta andra regioner så att luften blir större i systemen.

Relaterade nyheter