Stockholm skalar upp coronatesterna rejält. Sju gånger fler coronatester ska göras i Stockholm.

Testningen påbörjas bland vårdpersonal och äldreomsorgspersonal som möter covid-19-patienter, samt i de sköraste riskgrupperna. Det rapporterar SVT Stockholm. Antikropptesterna, som visar om man haft viruset skalas också upp.

Provtagningen för att se en pågående virusinfektion skalas upp från 5 000 test i veckan till 5 000 test varje dag. Dessutom kommer ungefär 2 000 antikroppstester att utföras varje vecka.

– Antikroppstesterna som vi börjar använda nu är av mycket hög kvalitet och vi kan använda dem i både vård- och forskningssyfte. Vi vill testa om de som varit sjuka utvecklat antikroppar mot covid-19, för att sedan kunna fortsätta analysera och utvärdera resultaten i forskningssyfte, säger Claes Ruth, tillförordnad funktionschef Karolinska universitetslaboratoriet till SVT Stockholm.