Nya siffror över väntetider i vården visar att Region Stockholm och Region Gotland är bäst i Sverige när det gäller vårdtillgänglighet.

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har presenterat siffror över väntetider i vården för januarimånad. Det är den första uppföljningen av 2020 års överenskommelse med regeringen om ökad tillgänglighet i vården och ligger till grund för de prestationsbaserade medel som betalas ut till regionerna. Prestationskraven baseras på regionernas väntetider inom 7 områden. Uppföljningen görs månadsvis från januari till november 2020. Området ”återbesök inom den specialiserade vården” mäts från och med juli.

Nationellt har väntetiderna inom den specialiserade vården minskat och tillgängligheten inom primärvården ökat. Däremot är det fortsatt långa väntetider till Barn- och ungdomspsykriatrin (BUP). Endast 4 regioner får medel för delen som handlar om första besök. 7 regioner får medel för delen som handlar om behandling och 2 regioner får medel för delen som handlar om fördjupad utredning.

Stockholm och Gotland är bäst

Sammanlagt klarar regionerna 2,5 av 6 områden. Uppföljningen visar Region Östergötland är den enda regionen som inte når upp till några tillgänglighetskrav och får således inte några pengar från den nya ”kömiljarden”. Region Stockholm och Region Gotland är bäst i klassen. De klarar tillgänglighetskraven i 5 av 6 områden.

Källa: Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). Tillgänglighetssatsning januari 2020.
Utbyggnad av den nära vården

Sjukvården i Stockholm genomgår en stor förändring. Vården håller på att flyttas ut från akutsjukhusen till primär- och öppenvård. Målsättningen är att vården ska komma närmare medborgarna. De senaste veckorna har närakuter öppnats i NorrtäljeHötorget och i SollentunaSödersjukhuset (Sös) arbetar för att få en närakut och sjukhusakut vid samma ställe. Syftet är att hjälpa patienter till rätt vårdnivå. Närakuterna har öppet klockan 8–22 varje dag året runt. Det finns tillgång till provtagning och röntgen. På närakuten kan vuxna och barn få vård för bland annat buksmärtor, akuta allergiska problem, sårskador och misstänkta frakturer.

Här finns närakuterna i Stockholms län

Fakta: Överenskommelsen ökad tillgänglighet i hälso- och sjukvården
SKR och staten har tecknat en överenskommelse om ökad tillgänglighet i hälso- och sjukvården. Omfattar totalt 2,9 mrd kr. Den största delen av pengarna betalas ut utifrån prestationskrav för kortare väntetider.