Över 1 miljon tester har genomförts av Region Stockholm. Nu utökas testkapaciteten per vecka. En tredubbling jämfört med regeringens riktmärke för regionen.

Smittspridningen i landet fortsätter att öka. I förra veckan kunde SVT avslöja att smittspridningen är mer omfattande än Folkhälsomyndighetens värsta scenario. Scenarier som vården lutat sig gentemot i vidare planering. 20 av 21 län rapporterar om ökad smittspridning och sex län uppger att smittan tagit sig in på äldreboenden, rapporterar SVT. Den ökade smittspridningen har inneburit att efterfrågan för coronatester ökat. Flera regioner meddelar att de kapacitetstaket för provtagning och analys.

Över 1 miljon tester har genomförts

I förra veckan nådde Region Stockholm en milstolpe med en miljon genomförda tester. Stockholm var tidigt ute när landets regioner tog över ansvaret för den allmänna provtagningen i juni. Tidigare hade vården i Stockholm enbart ansvar för provtagning av inneliggande patienter, vårdmedarbetare, boende på särskilda boenden och omsorgspersonal. Staten hade inledningsvis ansvaret för provtagning av personal inom samhällsviktiga yrken och befolkningen. När det gäller provtagning för befolkningen ansåg Folkhälsomyndigheten i mars att det inte var nödvändigt för allmän provtagning av befolkningen. ”Under pandemins pandemiska fas finns inget medicinskt behov för en enskild individ att veta om den akuta infektionen är covid-19”, stod det i myndighetens teststrategi för Sverige som sedan skrotades.

Källa: Folkhälsomyndighetens nationella teststrategi
Källa: Folkhälsomyndighetens nationella teststrategi
Stockholm var först ut med provtagning

Stockholmarna var även inledningsvis de enda i Sverige som fick testa sig för antikroppar följt av invånare i Uppsala län. Det nationella riktmärket för vården i Stockholm från regeringen var att genomföra 23 000 tester i veckan. Vården i Stockholm har genomfört fler tester under en längre tid. Bara i förra veckan genomfördes 42 000 PCR-tester.

Region Stockholm tryckte gasen i botten från start och har sedan vi tog över ansvaret från staten kunnat testa både för pågående smitta och antikroppar. Storskalig testning är en viktig del i kampen mot pandemin och det är ett bevis på hur väl fungerande testningen är när så många tester genomförts, säger Irene Svenonius (M) finansregionråd.

Stockholm planerar för utökad provtagning

Det är en hög efterfrågan att testa sig i Stockholm. Alla får inte tid just nu, men ytterligare utökning av kapaciteten är på gång. Under de senaste veckorna har 10 000 fler PCR-prover genomförts per vecka. Räknat med antikroppstester genomfördes 53 500 tester enbart i Stockholm i förra veckan. Arbete pågår för att öka proctagningskapaciteten till 50 000 prover per vecka i närtid och mellan 60 000 – 70 000 prover per vecka från årsskiftet. Det innebär att Region Stockholm kommer ha tredubblat kapaciteten jämfört med regeringens riktmärke.

Fakta: Antal PCR-tester

Vecka 42
34 026
Vecka 43
39 020
Vecka 44
39 383
Vecka 45
42 043

Källa: Region Stockholm.

Foto: Screenshot SVT.