Samtidigt har antalet administratörer minskat sedan 2017 medan antalet sjuksköterskor ökat.

I helgen publicerade SvD en artikel om hur antalet administratörer ökat inom regionerna, medan antalet sjuksköterskor inte ökat lika mycket under perioden 2008-2020. Statistiken utgår endast ifrån hur det är ställt inom regionerna medan den exkluderar de fristående vårdgivarna. Bakgrunden är framför allt ökad krav på uppföljning från staten i hur det går i områden med riktade statsbidrag samt krav på dokumentation när staten via myndigheter gör verksamhetsuppföljningar. T.ex. när staten begärt ut 230 000 A4-sidor från en enda kommun.

Trendbrott i Region Stockholm de senaste fyra åren

Om man däremot tittar på från 2017 till dags datum har antalet handläggare och administratörer med 111 stycken medan antalet sjuksköterskor ökat med 669 stycken i Region Stockholm. Att minska antalet administratörer, få ordning på Karolinskas ekonomi och öka antalet bemannade vårdplatser på sjukhuset var några av de stora frågorna som stod i fokus för Irene Svenonius när hon tillträdde som finansregionråd för fyra år sedan. Detta avser dock endast siffror för den offentliga vården och ej även siffror för den fristående vården, som utför en hel del vård för Region Stockholm.

Stockholm går emot strömmen – ökar antalet vårdplatser

Nya siffror visar att Karolinska Universitetssjukhuset är det enda av Sveriges sju universitetssjukhus som ökat antalet vårdplatser sedan 2017. 08-nytt har vid ett flertal tillfällen rapporterat om att antalet vårdplatser ökat på Karolinska under de senaste åren. I april förra året nådde antalet ordinarie vårdplatser vid Karolinska en rekordhög siffra, hela 1235 stycken. Framgången bakom denna positiva utveckling beror bland annat på att sjukhuset sedan två år tillbaka ökat mandaten hos läggs i verksamheterna och att administration och centrala staber minskat. Region Stockholm har även på övergripande nivå gått emot trenden och är en av endast fem regioner där antalet vårdplatser ökat sedan 2018 enligt en sammanställning gjord av tidningen Dagens Medicin.

Beslut om mindre politik och mer vård

I budgeten som Region Stockholm antagit finns beslut om att slopa 120 politiska uppdrag och 8 politiska beredningar samt minska administration och lokalkostnader. I budgeten finns även utökade anslag till sjukvården på nära 3 miljarder kronor totalt. Sammanlagt har anslagen till vården i Region Stockholm ökat från 58 miljarder kronor till 70 miljarder kronor mellan åren 2017 till 2022.

Relaterade nyheter