Pengarna som regeringen lovat till Sveriges kommuner och regioner för kostnader kopplade till pandemin räcker inte, enligt en enkät av Sveriges Radio.

I våras lovade regeringen att staten skulle kompensera kommuner och regioner för merkostnader kopplat till pandemin. Regeringens bedömning är att enbart merkostnaderna för 290 kommuner och 21 regioner ser ut att bli 5 miljarder kronor. Men, regeringens budgetering ser ut att spricka ännu en gång.

Två miljarder för Region Stockholm

Sju regioner som redovisat summor till Ekot kommer sammanlagt upp i drygt tre av de fem miljarderna som avsatts. Därtill kommer de andra 14 regionerna och 290 kommunerna. Region Stockholm uppskattar att summan kommer över två miljarder i augusti.

Till huvuddelen är det personalkostnader, material i hälso- och sjukvården, skyddsutrustning till våra anställda, fältsjukhuset i Älvsjö, ordningsvakter och extra städning, säger finansregionråd Irene Svenonius (M) till Ekot.

Pandemin kan kosta Region Stockholm 10 miljarder kronor

Under pandemin har även intäkterna inom kollektivtrafik, sjukvård och kultur kraftigt minskat. Det innebär att regionerna både har ökade utgifter och kraftigt minskade intäkter. Regeringens stöd till kollektivtrafiken är redan slut trots att pandemin inte är över. Sammanlagt kan pandemin kosta enbart Region Stockholm 10 miljarder kronor 2020 och 2021.

Jag förutsätter att regeringen står vid sitt löfte att man ska ersätta kommuner och regioners hälso-och sjukvård och äldreomsorg krona för krona, säger Irene Svenonius, finansregionråd i Region Stockholm till Ekot.

Oklart om regionerna får full kompensation

Enligt finansminister Magdalena Andersson (s) kommer regeringen att hålla sitt löfte om finansieringen för merkostnader.

Här har vi från regeringens sida och inte minst jag varit tydlig hela tiden att om kostnaderna överstiger det som är avsatt på det här anslaget, så kommer vi höja det, säger Magdalena Andersson till Ekot. Men inget besked har ännu delgetts om regionerna kommer att kompenseras för intäktsbortfallen.