Inget besked ännu från regeringen om kompensationen för merkostnader kopplat till kommer att utökas.

Pengarna som regeringen lovat till Sveriges kommuner och regioner för kostnader kopplade till pandemin kommer inte att räcka, enligt en enkät gjord av Dagens Medicin.

6,6 miljarder hittills – Men slutnotan kan bli högre

Under gårdagen hade hittills 17 regioner sökt ersättning hos Socialstyrelsen för sammanlagt 6,6 miljarder kronor för perioden 1 februari – 31 augusti, enligt de handlingar som Dagens Medicin tagit del av. Staten har avsatt 5 miljarder kronor för helåret 2020.

Enligt tidigare besked från regeringen så kommer regionerna att få kompensation för merkostnader som orsakats av staten. Besked om eventuell utökning av ramen avseende ekonomisk kompensation till regionerna kan ges i närtid. Regeringen och samarbetspartierna förhandlar för närvarande om budgeten för 2021.

2 miljarder enbart i Region Stockholm

Region Stockholm uppskattar att summan kommer över två miljarder kronor.

Till huvuddelen är det personalkostnader, material i hälso- och sjukvården, skyddsutrustning till våra anställda, fältsjukhuset i Älvsjö, ordningsvakter och extra städning, sa finansregionråd Irene Svenonius (M) till Ekot i förra veckan.

Stockholm vill också ha ersättning för det outnyttjade fältsjukhuset i Älvsjö, samt ersättning för en ambulansstation i anslutning till sjukhuset.

Osäkert om regioner får full ersättning

Många regioner anser även att det varit svårt att få tydliga besked från regeringen och Socialstyrelsen om nivåer och principer för hur stödet ska utbetalas. Det finns med andra ord en viss risk att vissa regioner inte får full kompensation för sina merkostnader.