Äldresjukvården på Sollentuna sjukhus får fortsatt utbyggning, där antalet vårdplatser fördubblas i maj. Totalt sett är målet en femdubbling av äldrevården på sjukhuset.

– Vi bygger ut och stärker äldrevården i Regionen, det är viktigt att vi kan ge våra äldre ett god sammanhåller vård. Det är mycket roligt att Stockholms vårdutbud ytterligare stärks, säger Lars Rådén (M), ordförande i avtalsutskottet.

Sollentuna sjukhus öppnade på nytt i januari 2020 efter omfattande renoveringar med en ny närakut och därefter vårdvalen specialiserad palliativ slutenvård och specialiserad rehabilitering.

– Stockholm är unikt med att ha specialiserad palliativ slutenvård, något vi är stolta över. Det är viktigt att vi i livets slutskede kan ge en värdig och bra vård, säger Lars Rådén.

Den geriatriska vården öppnade nyligen med 30 vårdplatser, nu läggs ytterligare 30 vårdplatser till. Planen är att fortsätta öppna ungefär 30 vårdplatser varje halvår för att få 150 vårdplatser inom några år. Det är Capio som driver både den geriatriska vården och vårdvalen specialiserad palliativ slutenvård och specialiserad rehabilitering. Totalt ska sjukhuset få 230 vårdplatser.