Följ 08-nytt på Facebook.

Nu införs en skolkavgift för uteblivet besök i vården. ”Jag har efterfrågat detta i 20 års tid!”

Enligt siffror från hälso- och sjukvårdsförvaltningen har antalet inställda besök ökat i öppenvården under de senaste åren. Från 476 000 år 2015 till 514 000 under 2018. 2 100 operationer har fått ställas in för att patienter inte dykt upp eller gjort avbokningar försent. Kostnaderna för inställda besök har uppskattats till omkring 500 miljoner kronor om året. Det är en ökning med åtta procent sedan 2015 och pekas ut som en bidragande orsak till att vårdköer växer.

Skolkavgift införs

Nu införs en skolkavgift på 400 kronor för uteblivna besök inom primärvården och sjukhusvården. Den nya avgiften är likvärdig för alla med undantag för patienter inom den psykiatriska vården, där det kan finnas förklarliga skäl till att patienter uteblir.

Undantag görs för Covid-19

Det finns omständigheter då patienter inte kan närvara vid ett planerat vårdbesök, samt inte kan meddela om uteblivet besök innan 24h. Bedömning om vad som är ett giltigt skäl avgörs av vården. På grund av pandemin räknas för närvarande förkylningssymtom som ett giltigt skäl, detta i enighet med vårdens inriktning för hantering av covid-19.

Varför är avgiften inte högre?

Reaktionerna om skolkavgiften har inte låtit vänta på sig. På sociala medier är det många som undrar varför avgiften för uteblivet besök inte är högre än 400 kronor. På Facebook skriver finansregionrådet Irene Svenonius (M) så kommer regionen att följa effekterna av avgiftsnivån. Samt, att det här är en intäkt som regionen egentligen inte vill ha. Regionen vill att patienterna främst ska göra sitt bokade besök eller avboka besöket i god tid så att vårdpersonalen hinner planera om.

Peter Graf VD på vård- och omsorgsbolaget Tiohundra är positiv.

Utmärkt att det ska kosta om man inte dyker upp för operation eller besök. Finns inget mer frustrerande än att ”gå tom” på operation. Jag har efterfrågat detta i 20 års tid, skriver han i en kommentar på Facebook.