Risken för förlossningsskador minskar snabbast i Stockholm och risken för skador är lägre i Stockholm än riket.

Barnmorskebristen är påtaglig i både Stockholm i resten av Sverige. Förlossningen är dessutom extra påverkad eftersom det är en tuff arbetsmiljö med verksamhet dygnet runt. Många medarbetare tycker att läget är tufft och efterlyser satsningar. Region Stockholm gör extra satsningar på just förlossningsvården i år och kommande år.

Lägesbilden för Region Stockholm är att antalet förlossningar kommer att vara 4% fler under september–november i år än samma period 2020. Trots att trycket ökat föder 19 av 20 på sin egen valda klinik. Det är den högsta siffran på 15 år och 9 av 10 är nöjda med vården under förlossningen. Samtidigt bidrar vakanser i verksamheterna till att medarbetare har det ansträngt. De vill se satsningar i år och nästa år.

Satsningar på kort och lång sikt

Lars Rådén (M) vice ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden i Region Stockholm. Han säger till 08-nytt att satsningar på t.ex. arbetsmiljö görs i år och nästa år och att det handlar om att både rekrytera och behålla medarbetare.

Vi har skjutit till 54 miljoner i år och även 54 miljoner för 2022 till förlossningsvården. Vi tillsätter också 100 miljoner i extrasatsning till sjukhusen för att förbättra arbetsmiljön. Nästa år utökar vi med 100 utbildningsplatser med full lön för sjuksköterskor som specialistutbildar sig till exempelvis barnmorskor. Det innebär totalt 400 platser per år, säger Lars Rådén till 08-nytt.

Min Barnmorska till fler platser i Stockholm

Min Barnmorska kommer att växlas upp nästa år. Syftet med verksamheten är att stärka vårdkedjan kring den gravida då internationell forskning visar att både medicinska och psykologiska utfall gynnas av kontinuitet. Verksamheten finns i dag på Huddinge och har varit uppskattat både hos kvinnor och barnmorskor. Projektet kommer att växlas upp till fler förlossningsenheter.

Förlossningsskadorna har minskat kraftigt i Stockholm

Förlossningsskador minskar snabbare i Stockholm än riket och de blågröna partierna i Stockholm vill minskade dessa ännu mer genom att stärka hela vårdkedjan, både före, under och efter förlossning. Förra året rapporterade Aftonbladet att färre hade drabbats av allvarliga förlossningsskador i Region Stockholm. Sedan 2014 har allvarliga bristningar vid normalförlossningar minskat med 42 procent i Region Stockholm rapporterade tidningen.

Därtill pågår en större utredning av förlossningsvården för att säkra bemanningen på lång sikt och jämföra verksamheterna med andra förlossningskliniker för att hitta och implementera ”best practice”.

Förlossningssamordnare där alla verktyg finns på bordet

I veckan tillsatte Region Stockholm en förlossningssamordnare för att ytterligare förbättra förlossningsvården i Stockholm. Uppdraget har gått till produktionsdirektör Nicole Silverstolpe och hon ska tillsammans med medarbetarna och sjukhusen ta fram ytterligare möjliga lösningar på kort sikt för att säkerställa regionens höga kvalitet inom förlossningsvården även framåt. Silverstolpe har jobbat många år som barnmorska.

Finansregionrådet Irene Svenonius (M) träffade Vårdförbundet och medarbetarna i förra veckan. I ett inlägg till Vårdförbundet skriver Svenonius att medarbetarna behöver bli fler för att förbättra arbetsmiljön och förlossningssamordnaren har ett brett mandat för att tillsammans med medarbetarna lösa de frågor som uppkommit där alla verktyg finns på bordet.

Relaterade nyheter