Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och regeringen har antagit en gemensam strategi för genomförandet av Vision E-hälsa 2025. Det innebär sammanlagt 430 miljoner kronor för att stärka den digitala utvecklingen inom hälso- och sjukvård, äldreomsorg och socialtjänst under 2020.

Fördelning av pengarna

  • 200 miljoner kronor satsas på digitalisering inom äldreomsorgen.
  • 230 miljoner satsas på digitalisering inom hälso- och sjukvården.

Vision E-hälsa 2025

Under 2016 antog SKR och staten Vision E-hälsa 2025. Målet är att Sverige 2025 ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens och e-hälsans möjligheter i syfte att underlätta för människor att uppnå en god och jämlik hälsa och välfärd. Den tidigare handlingsplanen gällde 2017–2019 och regeringen och SKR har nu antagit en ny strategi för perioden 2020–2022.

Källa: Sveriges Kommuner och Regioner.