Sjukhuset klassas som ett av Sveriges bästa, med korta köer och hög kvalitet.

S:t Görans sjukhus i Stockholm rankas som ett av Sveriges bästa sjukhus. I Dagens Medicins årliga ranking hamnade sjukhuset på första plats. Sjukhuset har varit med på topp tre sedan 2015. I fjol blev det en andraplats, då sjukhuset blev knappt besegrat av årets tvåa Oskarshamn, men årets seger är odiskutabel. Sjukhuset toppar medicinkategorin och är tvåa när det handlar om tillgänglighet, skriver Dagens Medicin.

Snabbast vård i Stockholm

Förra året minskade antalet besök på akutsjukhusen med 48 000 förra året. En minskning med 11 procent, enligt Socialstyrelsen. Orsaken är att Region Stockholm byggt ut närsjukhus runtom i länet. I samma rapport framgår det att S:t Görans sjukhus har den kortaste medianväntetiden till läkarbedömning med 31 minuter, trots en ökning av antal patientbesök med sju procent. Av alla sjukhus i hela länet.

Den höga kvalitetsstämpeln på S:t Göran bekräftas även av att sjukhuset (som enda privata vårdgivare i Sverige) vid årsskiftet blir en universitetssjukvårdsenhet. Att ansökan beviljats beror enligt  Forskningsrådet och Utbildningsrådet vid Karolinska Institutet  att sjukhuset bedriver starka FoUU-verksamheter med bra struktur och en tydlig organisation och arbetssätt.

S vill lägga Capio S:t Göran ned trots goda resultat. Vill återsocialisera.

I dag presenterade Socialdemokraterna sin budget för Region Stockholm. De föreslår samma skattesats och taxa i kollektivtrafiken som de styrande i Region Stockholm. Men det finns vissa skillnader. Allra tydligast inom hälso- och sjukvården. I budgeten framgår det att S vill lägga ned Capio S:t Göran för att istället ta över verksamheten. Trots att sjukhuset är fungerar väl, köerna är korta och medarbetarna trivs.

Källa: S-budgetmotion för 2021.

Tobias Nässén (M) vård- och valfrihetsregionråd är kritisk mot S-förslaget och menar att det skulle lägga krokben för sjukhusets arbete.

Ideologi kan och får inte gå före god och tillgänglig vård. Det finns ingen anledning att riva upp organisationen av Capio St. Görans sjukhus och skapa oreda för personalen. Detta förslag är bara ett exempel av många dåliga i Socialdemokraternas budget, säger Tobias Nässén (M) vård- och valfrihetsregionråd.

S-förslag saknar pengar

Ytterligare förslag i S-budgeten är att slopa valfriheten i sjukvården, bland annat inom förlossning och gynekologi. S-skriver i sin budget att det skulle innebära en effektivisering på 450 miljoner kronor 2021. Men, det finns ett problem. Det går att teoretiskt att skrota ett vårdval och flytta pengarna. I verkligheten är uppsägningstiden för att säga upp ett vårdval 12 månader.

Samtidigt måste regionen på något sätt hantera primärvården framåt, antingen genom egen regi eller genom upphandling. Vilket också tar tid att bygga upp, samt kostar pengar. Det innebär att alla eventuella effektiviseringar är aktuella eventuellt 2022 och inte om två månader. Detta har 08-nytt skrivit om tidigare.

Foto: Montage.