Aida Hadzialic och Socialdemokraterna säger sig satsa på sjukhusvården genom att dra ned på primärvården. Men, pengarna saknas visar en ny granskning gjord av 08-nytt.

Debatten om sjukhusvården i Region Stockholm har tagit ny fart efter att det i förra veckan blev känt att Karolinska Sjukhuset tänker gå vidare med varselförhandlingar. 08-nytt har rapporterat om varför under pågående förändring av organisationen även hyr specialistkompetens för vissa typer av operationer.

I Aftonbladet intervjuas Irene Svenonius om bland annat varslen på Karolinska sjukhuset och hur hon ser på frågan om att sjukhuset hyr in viss specialistkompetens.

Det handlar ju om vilken kunskap personalen har. Att genomföra operationer, och assistera vid operationer – avancerade operationer – det kräver ju specialistkompetens. Och arbetar man inom en helt annan verksamhet på Karolinska är det inte med lätthet man kan gå över och bara ställa sig och assistera en läkare vid en operation, säger Irene Svenonius till Aftonbladet.

Omställning att flytta ut vård från sjukhusvård till primärvård

Sjukvården i Stockholm genomgår en stor förändring. Vården håller på att flyttas ut från akutsjukhusen till primär- och öppenvård. Målsättningen är att vården ska komma närmare medborgarna. Det senaste året har närakuter öppnats i NorrtäljeHötorget och i SollentunaSödersjukhuset (Sös) arbetar för att få en närakut och sjukhusakut vid samma ställe. Syftet är att hjälpa patienter till rätt vårdnivå. Närakuterna har öppet klockan 8–22 varje dag året runt. Det finns tillgång till provtagning och röntgen. På närakuten kan vuxna och barn få vård för bland annat buksmärtor, akuta allergiska problem, sårskador och misstänkta frakturer.

Socialdemokraterna är kritiska – vill att politiken detaljstyr

Aida Hadzialic (S) är kritisk mot att sjukhuset går vidare med varselförhandlingar, samt är kritisk mot att de blågröna i Region Stockholm inte detaljstyr sjukhusvårdens personalsammansättning av personal. I vintras föreslog Socialdemokraterna ett tillskott till sjukhusvården på 500 miljoner kronor. Tillskottet finansierades genom en neddragning av primärvården. Men vid en närmare granskning visar det sig att pengarna i realiteten saknas.

Granskning av Socialdemokraternas vårdlöfte till stockholmarna

Som första tidning i Stockholm genomför vi nu en granskning av Socialdemokraternas löfte avseende sjukhusvården i Stockholm. Det vi känner till är att Karolinska haft färre besök och ett förändrat uppdrag i den ordinarie verksamheten. Samtidigt har sjukhuset dragit över budgeten under flera år. Det handlar till exempel om att personalkostnaderna har ökat. Förra året gick sjukhuset över budget med 2 miljarder kronor.

Aida Hadzialic (S) är kritisk mot att Karolinska sjukhuset ska gå vidare med varselförhandlingar och hon har tidigare presenterat ett tillskott på 500 miljoner kronor. Men, pengarna som Aida Hadzialic vill ta från primärvården vill använda går inte att flytta över en natt.

Pengarna finns inte i verkligheten

Pengarna som Aida Hadzialic vill använda finansieras genom att skrota vårdvalen i primärvården. Vårdvalen har inneburit att Region Stockholm under lång tid haft korta vårdköer inom primärvården. Men, det finns ett problem. Det går att teoretiskt att skrota ett vårdval och flytta pengarna. I ett exceldokument. I verkligheten är uppsägningstiden för att säga upp ett vårdval 12 månader.

Samtidigt måste regionen på något sätt hantera primärvården framåt, antingen genom egen regi eller genom upphandling. Vilket också tar tid att bygga upp, samt kostar pengar. Det innebär att alla tillskott som tas från primärvården till sjukhusvården är aktuella nära årsskiftet 2021/2022. Pengarna finns inte. Därtill innebär skrotat vårdval att köerna inom primärvården riskerar att öka.

Och om pengarna skulle finnas – det blir även varsel med Socaldmeokraterna

Även om det teoretiskt skulle gå att flytta över pengar från primärvården till sjukhusvården finns ytterligare ett problem. Socialdemokraternas tillskott för hela sjukhusvården i Stockholms län täcker inte ens det faktum att ett sjukhus dragit över budgeten med nära budgeten med nära 2 miljarder kronor. Det innebär att både primärvården och sjukhusvården måste dra ned på verksamhetsomfattning.

Foto: Pressbild.