Region Uppsala kommer att hjälpa Region Stockholm att vårda coronapatienter. Helikoptertransport till andra regioner erbjuds. Samtidigt hjälper Stockholm andra regioner.

Coronakrisen påverkar nästan samtliga sjukvårdsregioner i Sverige. Region Stockholm är hårdast drabbat. Region Uppsala har kontaktat den regionala särskilda sjukvårdsledningen för Region Stockholm och bett dem precisera vilken resurs som efterfrågas, personella eller materiella, var stödet ska ges och i vilken omfattning.

Region Uppsala erbjuder sig också att hjälpa Region Stockholm med helikoptertransporter av patienter som ska flyttas till andra regioner i Sverige. Region Uppsala kommer även att bistå med intensivvårdspersonal som följer med under transporten. Det innebär att intensivvårdspersonal som arbetar i Stockholm kommer att kunna bemanna vårdplatser i Stockholm.

Stockholm hjälper Sörmland

I veckan erbjöd Region Stockholm att ta avlasta Region Sörmland med 5-7 intensivvårdsplatser och 15 slutenvårdsplatser för coronapatienter. Det är främst Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge och Södertälje sjukhus som kommer att ta emot patienterna

  – Vi är vana att hjälpas åt över regiongränserna och när vi har ledig kapacitet är det självklart för oss att hjälpa Region Sörmland i det här läget. Vi har dessutom Älvsjö sjukhus som är klart och beredda att ta hand om patienter om det skulle behövas, säger hälso- och sjukvårdsdirektör Björn Eriksson.

Foto: Staffan Claesson