Under torsdagen startade Region Stockholm covid-testning på Arlanda flygplats för att förhindra de nya virusmutationerna från att sprida sig och få fäste. 

Alla svenska medborgare som återvänder till Sverige efter en utlandsvistelse ska omgående testas för covid-19 och sedan en gång till fem dagar senare. Personer som är hemmahörande i Stockholms län kan nu testa sig direkt på Arlanda. 

– Det ska vara lätt att göra rätt. Innan resenärerna ens hunnit plocka upp sitt bagage kan nu alla Stockholmare som landar på Arlanda från utlandet covid-testas. Samtliga covidpositiva provsvar ska sekvenseras, dvs kommer att kontrolleras för de nya virusmutationerna för att försöka förhindra att mutationerna får samma fart och fäste här i Stockholm som i andra delar av världensäger finansregionrådet Irene Svenonius (M) i ett pressmeddelande och fortsätter: 

– Region Stockholm har kapacitet att testa alla svenskar som landar på Arlanda, oavsett vilket län de är hemmahörande i och har också sträckt ut den handen och gett det erbjudandet till Folkhälsomyndigheten. Det vore en bra åtgärd som bidrar till att hejda smittspridningen ytterligare.