Region Stockholm skickar sjukvårdsutrustning till Ukraina. Första lasset gick i går. Det handlar bland annat om ultraljudsapparater, rullstolar och ventilatorer.

Regionstyrelsens ordförande Irene Svenonius (M) tog i måndags ett beslutet om att Region Stockholm ska bistå Ukraina med sjukvårdsutrustning. Senare samma dag skickades det första lasset. Den snabba försändelsen gjordes möjlig tack vare ett intensivt arbete vid alla Stockholms sjukhus.

Hälso- & sjukvårdsregionrådet Anna Starbrink (L) menar att det är vår skyldighet att ställa upp när en demokratisk stat i Europa är under attack. Konsekvenserna av Rysslands helt oprovocerade anfall på ett fredligt grannland är fruktansvärda för Ukrainas befolkning.

-Det finns en stor vilja i Region Stockholm att bistå vården i Ukraina med sjukvårdsutrustning så de kan klara sitt uppdrag att vårda svårt skadade barn och vuxna. Jag är rörd av det engagemang regionens sjukhus visat genom att oerhört snabbt samla ihop utrustning som kan ges som bistånd. Insatsen har samordnats med den ukrainska ambassaden i Stockholm och leveransen förväntas anlända till Ukraina i närtid, säger Irene Svenonius.

Utöver ultraljudsapparater, rullstolar och ventilatorer så har Region Stockholm även skickat anestesiutrustning, hjärtstartare, patientmonitorer och EKG-utrustning. Regionen får ge bistånd upp till 100 000 kronor, om inte regeringen skickar en hemställan. Kommer en hemställan står regionen redo att skicka mer utrustning.