Regionerna trappar upp kampen emot Coronaviruset. I Region Stockholm finns nu särskilda ambulanser som kör till invånare som misstänks vara smittade och tar coronavirusprov.

Region Stockholm trappar upp kampen mot Coronaviruset genom att införa provtagning i hemmet. Sjukvårdspersonalen åker hem till personer som eventuellt är smittade i en ambulans och har med sig skyddsutrustning och provtagningsmaterial. Provet transporteras sedan till labbet och analyseras medan personen väntar på provsvaret i hemmet. Personen som har provtagits har kontakt med infektionskliniken via telefon och blir uppringd när provet är klart. Om provsvaret är positivt, så kommer patienten att transporteras till infektionskliniken.

Nya metoden sparar tid och minskar risken att smittas
Finansregionrådet Irene Svenonius (M) och Sjukvårdsminister Lena Hallengren (S) var med när provtagningsbilarna presenterades. Båda var mycket nöjda med att bilarna presenterades. De anser att metoden sparar både tid och skyddsutrustning, samt minskar risken för spridning på sjukhus.

Det handlar om att vara förberedd och ha beredskap, samtidigt kan man inte veta hur ett okänt virus exakt ska hanteras, säger Lena Hallengren. Samtidigt understryker sjukvårdsministern att hon tycker att den svenska beredskapen mot sjukdomen är god.

Idén till provtagningsbilarna kommer från Storbritannien och kämpar sig för personer med lindriga symptom som inte är i behov av sjukhusvård.

Det här är väldigt bra, att smittskyddet både läste om metoden i Storbritannien och tog hem det till Stockholm. Det betyder oerhört mycket för patienter att slippa åka in och det kan spara vårdplatser, säger Irene Svenonius.

Källa: Region Stockholm. TT.