De styrande i Region Stockholm har bestämt sig för att frysa politikernas arvoden. Orsaken är det nya ekonomiska läget med anledning av corona, samt att regionen tvingas betala mer i skatteutjämning till andra regioner.

Region Stockholm är den enda regionen i Sverige som går med överskott. Förra året gick regionen med ett överskott på 1,7 miljarder kronor, vilket kan jämföras med det budgeterade årsresultatet på 140 miljoner kronor. Coronakrisen och ökade kostnader till andra regioner har gjort läget mer ansträngt än tidigare. DN skriver rapporterar de styrande i Region Stockholm beslutat att frysa politikernas arvoden på 2019 års nivå.

– Det har hänt mycket under senare tid, bland annat skatteutjämning som slår hårt mot Region Stockholm och varsel på sjukhusen. Det läge som nu uppstått, med coronakrisen, har förstås gjort det än mer angeläget att spara pengar där vi kan, säger Olle Reichenberg, moderat och arvodesberedningens ordförande till DN.

Vänsterpartiet är glad över beslutet, men vill att regionen ska gå ännu längre.

– Vi vill göra som i Nya Zeeland. Där sänker politiker sina arvoden med 20 procent under coronakrisen, säger Anna Sehlin, regionråd (V) Region Stockholm.