Sjukvården i Stockholm har byggt upp den egna kapaciteten och kommer att fortsätta erbjuda gratis provtagning av antikroppar.

Under eftermiddagen har det spridits en nyhet om att provtagningen av antikroppar i Region Stockholm upphört. Nyheten visar sig vara felaktig. Bakgrunden är att regionens avtal med Werlabs om 100 000 prover tagit slut. Avtalet kom på plats för att få igång provtagningen av allmänheten. Under tiden har sjukvården byggt upp kapaciteten i den egen regi och i samarbete med andra aktörer, meddelar regionen.

Flera aktörer erbjuder provtagning

Region Stockholm kommer fortsätta att erbjuda fri och storskalig testning och enligt vården läggs kontinuerligt ut nya bokningsbara tider med möjlighet att ta prov på 80 platser i Stockholms län.

Provtagningsplatser som används är Karolinska Universitetslaboratoriets cirka 50 provtagningscentraler, Unilabs, Synlabs, tre platser som Kry erbjuder och fem från Doktor.se. Bokning kommer att fortsatt göras via 1177.

Över 200 000 tester

Sedan 15 juni har 200 000 prover tagits i Stockholms län. Vecka 27 togs det 67 500 antikroppsprover, av dessa togs 45 500 enbart i Region Stockholm. Under förra veckan genomförde regionen omkring 50 000 antikroppstester och målsättningen är att fortsätta provta lika många kommande veckor. En förutsättning dock är att invånarna bokar tid. I dagsläget är efterfrågan större hos invånarna i Stockholms län att boka antikroppstid jämfört med tid för pågående infektion.