Smittspridningen har ökat oerhört snabbt under de senaste veckorna. Regeringen trodde inte att smittspridningen skulle bli så här hög. Det har påverkat beredskapen i vården.

Under de senaste två veckorna har regeringen fattat ett antal beslut i syfte för att minska smittspridningen. Det har till exempel handlat om förbud att anordna allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än åtta deltagare, möjlighet att vid behov besluta om lokala besöksförbud på äldreboenden och ge gymnasieskolor verktyg att kombinera närundervisning med fjärr- eller distansundervisning för att undvika trängsel i skolans lokaler.

U-sväng

De nya besluten är i praktiken en u-sväng jämfört med beskeden som regeringen presenterade under sommaren och sensommaren. Det nationella besöksförbudet i äldreomsorgen slopades, det gjordes lättnader i gränserna för allmänna sammankomster och distansundervisningen för gymnasiet och högskolor slopades.

Regeringens trodde på låg smittspridning

Inför hösten fick Folkhälsomyndigheten ett uppdrag av regeringen att presentera olika scenarier för smittspridningens utveckling. Syftet med dessa scenarier var att visa en möjlig utveckling av covid-19 det kommande året under förutsättning att smittspridningen tar ny fart. Scenarierna är framtagna för att utgöra underlag för planering, skriver myndigheten i sin rapport. Det hela landade i två scenarier.

Scenario 1
Ojämn spridning, illustrerar ett förlopp med en relativt kraftig topp
tidigt på hösten följt av en snabb minskning och period med mindre spridning
innan spridningen åter ökar efter nyår och genererar en ny topp.

Scenario 2
Jämn spridning, antagande om att infektiviteten ökar gradvis och ihållande i
alla regioner. Detta ger utbrott som pågår längre och som i de flesta regioner blir
tillplattade utan distinkt topp.

För några veckor sedan kunde SVT avslöja att smittspridningen varit mer omfattande än Folkhälsomyndighetens värsta scenario för Region Uppsala. Bilden är liknande för flera regioner runtom i landet. Till Aftonbladet säger socialminister Lena Hallengren (S) att regeringen inte gjort en annan bedömning än Folkhälsomyndigheten.

Folkhälsomyndigheten trodde på det här scenariot och vi hade ingen anledning att göra en annan bedömning. Jag utgår från att ingen har hållit igen på några åtgärder eller från att skala upp testverksamhet, säger hon till Aftonbladet.

Det har påverkat beredskapen i vården

Regeringens antaganden om hösten har påverkat vårdens beredskap inför hösten och svenskarnas vilja att följa de allmänna råden och restriktionerna, skriver DN. Vårdföreträdare från Norrbotten och Uppsala säger till tidningen att signalerna och scenarierna från staten var förvirrande och inte stämt överens med facit.

Region Stockholm har noga smittspridningen för varje dag, regionalt, nationellt och i Europa. Syftet har varit att snabbt kunna bygga ut sjukvårdskapaciteten i Stockholm. Karolinska sjukhuset ökar kapaciteten för att möta ett ökat antal covidpatienter. Sjukhuschefen Björn Zoëga förklarar för DN att antalet covidplatser ska öka från 120 till 250 så snabbt som möjligt.

På Södersjukhuset (Sös) i Stockholm är det nästan lika många inlagda patienter i dag som det var i våras. Enligt Folkhälsomyndighetens prognos hade vi förväntat oss en kulle men vi ser ut att vara på väg mot ett Kebnekaise, säger chefläkaren Anne Kierkegaard till SVT. Sjukhusen i Stockholm.