En ny metod införs nu i viktig screeningverksamhet. En QR-kod ska få män över 65 år att delta i screening för pulsåderbråck.

I Sverige erbjuds alla män en ultraljudsundersökning det år de fyller 65 år för att upptäcka pulsåderbråck i buken. Det är frivilligt och gratis och cirka 75 procent av de kallade männen deltar i programmet i dag. För att öka deltagandet gör Regionalt cancercentrum (RCC) Stockholm Gotland en satsning så att kallelsen kan förstås av en högre andel män med olika språkbakgrunder genom QR-kod-genererade översättningar.

Första gången metoden testas i Sverige

Arbetet med att få fler män i Stockholms län och på Gotland att delta i screeningprogrammet startade våren 2021. Med stöd av RCC Stockholm Gotlands hälsoinformatörer har kallelsen med QR-kod testats bland ett drygt 60-tal personer i målgruppen för att ta reda på intresset och användbarheten.

Under februari 2022 skickas kallelserna försedda med QR-kod till män i Stockholms län och på Gotland. Det är första gången som den här metoden testas i Sverige, och försöket kommer att utvärderas löpande.

– Om den visar sig framgångsrik hoppas RCC Stockholm Gotland kunna använda den även för andra screeningprogram som exempelvis för livmoderhalscancer. Tidig upptäckt är viktigt för att kunna bota och vi vet att screeningundersökningar räddar liv, säger Katarina Lannervall.

Relaterade nyheter