I Stockholm utgör länets omkring 240 vårdcentraler första linjen vid psykisk ohälsa.

Pandemin har förändrat vårdens arbetssätt och organisation. Mycket av den vården har skjutits upp eftersom vårdens resurser har behövts för att ta hand om svårt sjuka patienter med covid-19. Det gäller dock inte den psykiatriska vården som i stort sätt varit igång i samma utsträckning som före Covid 19-pandemin.

Våren och sommaren har varit annorlunda för de flesta. Det kan vara mycket tufft att vara isolerad eller att bära på stark oro för sin egen eller andras hälsa. Det är viktigt att alla som mår dåligt förstår att det finns hjälp att få, säger Patrik Söderberg, chefläkare i Region Stockholm.

Kontakta alltid 1177 Vårdguiden för att få vägledning till rätt vård, samt ring 112 om tillståndet är akut.

Ett nytt digitalt självhjälpningsprogram

För några veckor sedan lanserades ett digitalt självhjälpsprogram för den som känner oro i samband med coronapandemin. Programmet är baserat på kognitiv beteendeterapi (KBT) och kostar inget för användaren.

Programmet är i sin grundform utvecklat, kliniskt prövat och vetenskapligt utvärderat av psykologer vid Karolinska Institutet. Utvärderingen har visat på goda resultat för dem som genomgått programmet, skriver Irene Svenonius (M) finansregionråd.

Pågående forskningsprojekt

Forskare ska titta på effekterna av hur covid-19 påverkar den psykiska ohälsan hos redan utsatta grupper som har eller har haft psykiatriska symptom. Det är Centrum för psykiatriforskning (CPF) i Stockholm som ansvarar för studien. CPF är ett samarbete mellan Karolinska Institutet och Region Stockholm.

Barn- och ungdomar

Det finns 20 BUP-mottagningar i Stockholm till vilka både unga och föräldrar kan vända sig.  BUP ervjuder stöd, utredning och behandling för den som är under 18 år. Enligt ny statistik från Väntetider i Vården fick 9 av 10 sökande en första bedömning i juni i år. Genomsnittet i riket var 7 av 10. Antalet genomförda besök var något färre i år jämfört med förra året.

Första bedömning (Stockholm)
Källa: Väntetider i vården
Påbörjad fördjupad utredning/behandling (Stockholm)
Källa: Väntetider i vården.