Region Stockholm utökar provtagningen av Covidtester. Det finns ett pågående arbete att utöka kapaciteten till 60 000 prover i veckan. Snart inleds även omfattande snabbtestning av personal vid äldreboenden.

I veckan kunde 08-nytt rapportera om att Region Stockholm kommer att utöka kapaciteten för antalet covidtester upp till 60000 – 70000 per vecka. I förra veckan genomfördes över 40 000 PCR-tester. I närtid väntas kapaciteten öka till 50 000 tester i veckan.

Skåne inför snabbtester

Igår blev det känt att Region Skåne inför snabbtester av Covid-19. 200 000 tester har köpts in av regionen. Testet har utvärderats av den lokala laboratoriemedicinska verksamheten och ska nu användas inom delar av sjukvården. Provtagning kommer genomföras av vårdpersonal, som för en provtagningspinne mot den bakre näsväggen. Provet läggs sedan i ett rör med vätska som sedan droppas på en testkassett. Efter cirka 15 minuter kommer besked om det är positivt eller negativt. Kostnaden för snabbtesterna kommer inte kompenseras av staten eftersom Folkhälsomyndigheten inte tycker man ska använda snabbtester, skriver Carl Johan Sonesson (M), regionstyrelsens ordförande på Facebook.

Pilot i Stockholm

Även i Stockholm kan det bli aktuellt med snabbtester i framtiden. Inom kort inleds ett större pilotprojekt av snabbtestning av personal vid äldreboenden i Region Stockholm. Genom snabbtester kan alla, boende som personal, provtas regelbundet. Målet är att införa en sådan rutin på alla äldreboenden. Pilotstudien genomförs i samarbete Region Stockholm, Familjeläkarna och Folkhälsomyndigheten. Målet är att utvärdera snabbtesten genom att jämföra med vanliga PCR-tester och se ifall även snabbtesterna håller lika hög kvalitet som de vanliga testerna.

Om det här faller ut på ett bra sätt, då kommer vi att kunna få ett verktyg att kunna screena personalen, för att stoppa smittspridning till äldreboenden innan den hinner ta fäste bland de beonde, säger Familjeläkarnas VD Stefan Amér till SR.