Verksamheter över hela Karolinska har bidragit för att genomföra operationerna på kvällar och helger mellan augusti och december.

08-Nytt har vid ett antal tillfällen skrivit om Karolinska sjukhusets arbete att korta vårdköerna i Region Stockholm. Sjukhuset har även fortsatt rekordmånga öppna vårdplatser, under året har det pendlat mellan 800-1200 öppna vårdplatser i den ordinarie vården. Nya siffror visar att Karolinska Universitetssjukhuset är det enda av Sveriges sju universitetssjukhus som ökat antalet vårdplatser sedan 2017. Strax innan jul rapporterade 08-nytt att Region Stockholm jobbat bort cancerköerna i vården och nu jobbar för att operera cancerpatienter från andra delar av landet.

Ny opperationssuccé

I augusti drog Karolinska igång ett arbete att genomföra 1 000 extra operationer före jul. Utöver ordinarie planering. Nya siffror visar att sjukhuset klarade av målet redan i mitten av november, mer än en månad innan deadline. I helgen rapporterades det att sjukhuset klarat av över 1237 extra operationer under hösten, vilket är högre än det utsatta målet.

– De operationer som utförts har framförallt varit canceroperationer, men även andra typer av operationer som vi inte har kunnat prioritera under pandemin. Till exempel patienter som har behov av att genomgå korrigerande ingrepp i samband med förlossningsskada, ortopediska patienter eller plastikkirurgiska patienter där det inte är fara för livet men där det ändå finns ett lidande, säger Caroline Hällsjö Sander, verksamhetschef på PMI, som samordnar satsningen.

Relaterade nyheter