Resultatet är kortare vårdtid och bättre rehabilitering för patienterna.

Genom en satsning på robotassisterade operationer har fler cancerpatienter kunnat få de mest skonsamma operationerna, som genomförs med titthålskirurgi i stället för med öppen kirurgi. Resultatet är kortare vårdtid och bättre rehabilitering.

På Karolinska i Huddinge sker i dag 90 procent av alla operationer mot cancer i matstrupe och magsäck med titthålskirurgi.-Utöver att införa ny teknik har man inom detta område tydligt kortat väntetiderna så att över 80 procent av patienterna får vård inom de uppsatta målen, jämfört med resten av landet där under 50 procent får det.

Mycket bra jobbat av alla medarbetare som genom att korta ledtiderna för cancerbehandlingen ger bästa möjliga behandling för de svårast sjuka patienterna, säger Tobias Nässén (M), vård och valfrihetsregionråd i region Stockholm.

Relaterade nyheter