Först ut var intensivvårdsläkaren Andreas Liljequist på Karolinska sjukhuset.

Det var i förra veckan det blev känt att regionen tidigarelägger vaccinering av viss sjukvårdspersonal i Stockholm. Syftet med parallellvaccineringen är att säkerställa bemanning av den akuta och nödvändiga vården. Ytterst handlar det om att personal i kritisk vård inte själva ska bli sjuka i covid-19.

Läs mer om vilka som erbjuds vaccin i Region Stockholm först här.

I sjukvården har det varit upp till varje enskild verksamhetsledning som haft ansvaret att besluta om vilka personalgrupper som ska erbjudas vaccination först för att kunna upprätthålla den vård som behövs för covid-19-patienter. Vaccineringen sker parallellt med vaccineringen av äldre på särskilda boenden och äldre med hemtjänst och medarbetare knutna till dessa verksamheter. Under dagen påbörjades vaccinationen mot covid-19 för viss vårdpersonal. Först ut var intensivvårdsläkaren Andreas Liljequist på Karolinska sjukhuset.

Foto: Sara Persson.