Coronapandemin har påverkat hela samhället. Inte minst vården. Nu ska Region Stockholm utreda hur pandemin påverkat sjukvården.

Pandemin har påverkat sjukvården. Mycket av den planerade vården, som kan vänta utan fara för patientens hälsa, skjuts nu upp för att frigöra kapacitet att ta hand om de akut sjuka i covid-19. Samtidigt har det funnits tendenser till att människor som skulle behöva söka vård för andra sjukdomar inte har gjort det under pandemin.

Region Stockholm ska analysera hur pandemin påverkar sjukvården. Både på kort och lång sikt. Dessutom ska strategier formas för att säkerställa att invånarna får fortsatt tillgång till vård utifrån sina behov. Strategierna ska också omfatta arbetet med att motverka negativa effekter av pandemin på folkhälsan.

Vi behöver också lyfta blicken och se vilka konsekvenser pandemin får på hela hälso- och sjukvårdssystemet, både nu under krisen men också på längre sikt. Och planera för en övergång till en vardag efter pandemin, säger Björn Eriksson hälso- och sjukvårdsdirektör för Region Stockholm.

Ska även hantera vårdskulden

Även de ekonomiska effekterna ska analyseras, både för den somatiska vården och psykiatrin. I uppdraget ingår också att ta fram en strategi för hur de patienter som nu fått vänta på vård, ska tas hand om i ett senare skede.