Under pandemin har alla drop-in tider på barnmorskemottagningen varit inställda. Nu har dock Region Stockholm ordnat att självprov för HPV kan tas som alternativ till den vanliga cellprovtagningen. Infektion med HPV är den vanligaste anledningen till livmoderhalscancer.

Läs mer här.