Trycket på länets akutmottagningar har minskat med cirka 18 procent sedan 2017. Samtidigt har sjukhusen tillförts nära 6 miljarder kronor. Antalet anställda lika många som 2017.

08-nytt har i ett antal artiklar granskat sjukvården i Stockholms län. En stor andel av patienterna är nöjda med vården och Region Stockholm är tillsammans med Region Gotland bäst i hela landet på vårdtillgänglighet. I veckan publicerade SvD en artikel om att trycket på akutmottagningarna i Stockholms län sammanlagt har minskat med cirka 17 procent sedan 2017. Anledningen är att fler stockholmare besöker de nya närakuterna. I dag kan 08-nytt redogöra för förändringarna på varje sjukhus.

Mindre tryck, men mer pengar

Under 2017-2019 har sjukhusen (Södersjukhuset, Nya Karolinska Solna, Karolinska Huddinge, Norrtälje, Danderyd, S:t Göran och Södertälje) tillförts närmare 6 miljarder kronor. Samtidigt har personalstyrkan varit oförändrad. Trycket har minskat mest på Nya Karolinska Solna (NKS). Det beror på att vårduppdraget har förändrats. Sammanlagt har trycket på akutmottagningarna minskat med 17,8 procent (se tabell nedan).

Det var inte bättre förr

På Södersjukhuset (Sös) har antalet besök på akutmottagningen minskat med 13,1 procent sedan 2017. Förra veckan meddelade Sös-ledningen att de planerade varslen inte kommer att leda till några uppsägningar. Om några veckor kommer en ny närakut att öppna i sjukhusets lokaler. Syftet med den nya närakuten är att ytterligare minska trycket på den ordinarie akutmottagningen på Sös. Enligt chefsläkaren Eva Östblom var trycket på Sös värre för några år sedan. Fler patienter får vänta mindre än en timme på att bli inlagda på en avdelning. 2018 fick 25 procent av patienterna vänta mindre än en timme. 2019 var andelen 55 procent.

Förändringar av läkarbesök på akutmottagning 2017-2019 (procent)
Sjukhus20172019Förändring %
Danderyd86 46279 570-7,97
KS Huddinge74 72055 501-25,7
KS Solna63 58013 806-78,3
Norrtälje27 54125 763-6,8
S:t Göran90 510101 123+11,7
Sös104 63390 938-13,1
Södertälje34 32828 995-15,5
Totalt481 774395 696-17,8

Källa: Region Stockholm.

Foto.