Takten har ökat kraftigt under de senaste veckorna. Nära 400 000 registrerade vaccinationer.

Förra veckan kunde 08-nytt meddela att vaccineringen av 65åringarna kommer att inledas i Region denna vecka. Alla kommer att successivt få ett brev hemskickat med instruktioner för bokning av vaccinationstid. Ny statistik visar att vaccinationen ökat kraftigt i regionen under de senaste veckorna. 14 procent av stockholmarna har fått en första dos, 6,1 procent är fullvaccinerade. Sett ur antal har 268 769 stockholmare fått 1 dos och 116 699 fått dos 2.

Stort gensvar bland äldre

Av de som är 80 år och över har 87,7 procent fått en första dos. Motsvarande siffra för länets 75-79åringar är 70,2 procent. Under den senaste veckan har över 50 000 vaccinationer registrerats. I förra veckan inleddes vaccineringen av alla stockholmare som är 70-74 år, sammanlagt har nära 30 procent av den gruppen fått sin första dos.

Källa: Region Stockholm.