50 000 män som fyller 50 år mellan 2022 och 2024 kommer erbjudas organiserad prostatacancertestning.

I dagarna startar startar Region Stockholm ett pilotprojekt för organiserad prostatacancertestning. I praktiken innebär det att 50 000 män som fyller 50 år mellan 2022 och 2024 kommer erbjudas organiserad prostatacancertestning från. Inom två veckor kommer en kallelse till 17 000 män som fyller 50 i år. Det gäller alla män dessa årskullar som är folkbokförda i Stockholm-Gotland-regionen.

Hur ska det gå till?

Testningen kommer genomföras i upp till tre steg, för att så effektivt som möjligt kunna upptäcka cancer. De tre stegen i testen är: 1) PSA-test med blodprov. 2) Magnetkameraundersökning, om PSA-värdet är förhöjt. 3) Vävnadsprovtagning, om magnetkameraundersökningen visar avvikande svar.

Fakta om prostatacancer

Varje år upptäcks mer än 10 000 nya fall av prostatacancer. En tredjedel av all cancer hos män är prostatacancer, det är den vanligaste cancerformen bland män.

Källa: Cancerfonden.